Kontrachenci

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

Centrum Body Club (Katowice)
Budeks
Hotel i Restauracja „Astra”
Restauracja „DORJAN”
Hotel „Dąbrowiak”
EKOCEN Dąbrowa Górnicza
Restauracja „Kamionki”
Najwyższa Izba Kontroli
Kopalnia Mysłowice
Qulture EVENT
FH JERO
Komenda Policji Katowice i Sosnowiec

Szkoły:
I. L.O. Dąbrowa Górnicza im. W Łukasińskiego
ZSE Dąbrowa Górnicza
II LO Dąbrowa Górnicza im. S. Żeromskiego
Liceum Katolickie Dąbrowa Górnicza
III L.O. Dąbrowa Górnicza im. Szenwalda
ZST Dąbrowa Górnicza
V L.O. Dąbrowa Górnicza im. J. Zamoyskiego
TZN Dąbrowa Górnicza
I L.O. Sosnowiec im. Roździeńskiego
II L.O. Sosnowiec im. E. Plater
III L.O. Sosnowiec im. B.Prusa
VI L.O. Sosnowiec im. J. Korczaka
V L.O. Sosnowiec im. R Schumana
ZST Sosnowiec
ZSE i J Sosnowiec
ZSEkonomicznych Sosnowiec
ZST i L Sosnowiec im. Norwida
IV L.O. im. Gen. St. Maczka K-ce
I L.O. im. T. Kościuszki M-ce
II L.O. im. Powstańców Śl. M-ce
II L.O. im. S. Wyspiańskiego B-n
III L.O. im. K. Norwida B-n


Panel Administracyjny